Có gì mới?

Latest profile posts

Phần mềm QLCL GXD 8.0 đã phát hành các bạn nhé. Hồ sơ nghiệm thu, thanh toán sẽ thật là đẹp và chuẩn chỉ.
Liên hệ Ms Thu An 0985 099 938 để đăng ký học nhé.
Em ơi ở đầu chương 3 định mức 1776 có hướng dẫn với trường hợp đóng ép cọc đấy. Em tham khảo nhé. Mà sao không gửi bài trên diễn đàn mà lại gửi ở Profile thì ít người để ý?