Thảo luận về cách tính tường 10 và tường 8

CaoThien

New Member
#1
-Qua kiểm toán một số công trình đã thực hiện ở một số địa phương ở các tỉnh phía Nam em được biết hiện nay kiểm toán Nhà nước đang có yêu cầu phải tính lại khối lượng các công tác xây tường: độ rộng tường từ 10 xuống 8. (Làm sao cho có lợi nhất cho nhà nước).
- Cũng có nhiều ý kiến trái chiều về vấn đề này.
Xin đưa ra để mọi người cùng thảo luận
 

nguyentheanh

Administrator
Thành viên BQT
#2
Chắc lý do là: Định mức công tác xây tính cho tường 10, trong khi gạch ở phía Nam kích thước lại là 8. Điều này cũng có lý, bởi định mức hao phí với công tác xây tường 8 sẽ khác.
- Trong sách định mức có bài tính thể tích khối xây ra hao phí gạch, vữa. Rõ ràng thể tích khối xây tường 8 sẽ khác tường 10 dẫn đến hao phí gạch và vữa sẽ khác.
- Nhân công: Gạch 8 cầm (1 viên), bê hoặc xách 1 số viên sẽ nhẹ hơn. Do đó thao tác xây của thợ chính và thợ phụ sẽ khác (gạch nhẹ hơn thì thao tác phải nhanh hơn hoặc nhàn hơn, trị số định mức sẽ nhỏ hơn).
- Máy: Do vữa ít đi thì hao phí ca máy trộn sẽ ít đi. Nếu dùng vận thăng hoặc cẩu để chuyển gạch lên cao thì gạch 8 nhẹ hơn, 1 lần sẽ chuyển được nhiều hơn gạch 10 do đó hao phí ca máy cũng ít đi.
 

CaoThien

New Member
#3
Mấy anh nhà thầu cứ cãi bảng vẽ thiết kế toàn vẽ 10 đâu có ai vẽ 8 đâu!
Bây giờ có cái lý để tranh luận rồi! Em nghĩ chắc các anh tính luôn cả lớp trát tô rồi !
 
#4
- Nhân công: Gạch 8 cầm (1 viên), bê hoặc xách 1 số viên sẽ nhẹ hơn. Do đó thao tác xây của thợ chính và thợ phụ sẽ khác (gạch nhẹ hơn thì thao tác phải nhanh hơn hoặc nhàn hơn, trị số định mức sẽ nhỏ hơn).
Ở đây em thấy có 1 vấn đề là thao tác cầm gạch để xây sẽ đơn giản hơn, nhưng số lượng viên gạch trong 1m3 xây sẽ nhiều hơn. Có nghĩa là số lần thao tác xây để ra 1m3 sẽ nhiều hơn. Như thế về nhân công chưa chắc có lợi hơn.
 
#5
Mấy anh nhà thầu cứ cãi bảng vẽ thiết kế toàn vẽ 10 đâu có ai vẽ 8 đâu!
Bây giờ có cái lý để tranh luận rồi! Em nghĩ chắc các anh tính luôn cả lớp trát tô rồi !
KX08 à? Mấy đồng chí nhà thầu thì cãi chày cãi cối rồi. Nguyên tắc anh thi công gạch 8 thì chỉ tính 8 là chính xác rồi.