Lấy lại email kích hoạt tài khoản tham gia diễn đàn kiemtoanxaydung.com

nguyentheanh

Administrator
Thành viên BQT
#1
Khi đăng ký tài khoản diễn đàn http://kiemtoanxaydung.com có thể bạn chưa nhận được email kích hoạt tài khoản. Vì thế tài khoản của bạn chưa có đầy đủ quyền lợi tham gia diễn đàn.

Hãy kích vào link sau để nhận lại email kích hoạt: http://kiemtoanxaydung.com.vn/account-confirmation/resend

Chú ý:
- Khi đăng ký tài khoản nhớ khai báo email chuẩn xác bạn nhé.
- Có thể email gửi tới bạn bị chuyển nhầm vào mục Spam, sau khi email và ấn nút gửi lại email kích hoạt, bạn không tìm thấy email trong hộp thư đến Inbox thì hãy tìm ở mục Spam. Hãy bấm vào nút Not Spam (không phải thư Spam) giúp diễn đàn. Xin cảm ơn bạn.