Kinh nghiệm nhỏ dùng Excel làm việc và giải trình với thanh tra hoặc kiểm toán nhà nước

nguyentheanh

Administrator
Thành viên BQT
#1
Kinh nghiệm nhỏ dùng Excel làm việc và giải trình với thanh tra hoặc kiểm toán nhà nước

Chưa nói các vấn đề về khối lượng, định mức, đơn giá... riêng bạn nào dùng Vlookup trong file mới thấm nỗi khổ. Ngay từ khi làm hãy dùng direct link (liên kết trực tiếp vào ô) không nên hoặc hạn chế vlookup, kẻo giờ sướng 5-10 năm sau mới than khổ!
Hàm vlookup tìm kiếm trong vùng dữ liệu lớn, file dự toán công trình mà lớn, nhiều dữ liệu thì sẽ chạy rất chậm, khi cần mở file chờ đợi và cả lưu file cũng ức chế.

Việc dùng liên kết trực tiếp, khi cần kiểm tra, lần lại tính toán để phục vụ giải trình bạn chỉ việc Ctrl + [ hoặc F5 + Enter để kiểm tra.

Chính vì thế các phần mềm GXD luôn được lập trình để tạo ra các direct link trên Excel. File nhẹ mà kiểm tra tính toán cũng nhanh.