Hiểu về lập giá thầu kiến thức rất cần cho kiểm toán viên - video Phần mềm Đấu thầu GXD

nguyentheanh

Administrator
Thành viên BQT
#1
Hiểu về lập giá thầu kiến thức rất cần cho kiểm toán viên thực hiện công tác kiểm toán xây dựng.

Có thể ngay hiện thời bạn chưa làm việc gì ngay liên quan đến lập giá thầu. Nhưng việc trang bị trước kiến thức về cách thức nhà thầu xây dựng lập giá thầu như thế nào rất quan trọng cho đến khi bạn sử dụng đến kiến thức này cho cuộc kiểm toán. Vì kiểm toán xây dựng kiểu gì cũng va chạm với đấu thầu, giá thầu, giá thanh toán...

Thông qua danh mục video sau bạn nên kiên trì xem để tìm hiểu. Điều này cũng giống như những người uyên bác người ta đọc hàng chục, hàng trăm quyển sách trước khi đạt được đến trình độ nào đó...

Đừng ngại đầu tư 1 phần mềm Đấu thầu GXD để thực hành theo các video này. Đầu tư hôm nay nhận lương cao ngày mai: http://phanmem.giaxaydung.vn