Hồ sơ chất lượng tốt thì Kiểm toán xây dựng cũng nhàn

nguyentheanh

Administrator
Thành viên BQT
#1
Trước kia hồ sơ chất lượng: Nghiệm thu vật liệu, nghiệm thu công việc, nghiệm thu giai đoạn, nghiệm thu công trình (hạng mục)... có thể nói như "một bãi rác". Kiểm toán động vào "đống" đó kiểm tra là cả một sự "kinh hoàng". Cũng có khía cạnh suy nghĩ tiêu cực là phải như vậy thì mới có "màu xít", nhưng đây thực sự không phải là suy nghĩ lâu dài và chẳng sung sướng gì.

Phần mềm Quản lý chất lượng GXD nếu được ứng dụng ngay từ giai đoạn đầu sẽ giúp bộ hồ sơ chất lượng trở nên khoa học, logic, có trình tự, chuẩn xác và gọn gàng.

Bên cạnh việc hỗ trợ lập và quản lý hệ thống biên bản nghiệm thu chất lượng, phần mềm Quản lý chất lượng GXD giúp quản lý nghiệm thu chất lượng công việc, giai đoạn. Phần mềm Quản lý chất lượng GXD hỗ trợ tính toán khối lượng với số liệu nhập vào tương tự như phần mềm Dự toán GXD hay Đấu thầu GXD hay bất kỳ phần mềm dự toán nào khác. Tuy nhiên, các bảng biểu được thiết kế kết hợp với các biên bản nghiệm thu.

Các bảng xác định và quản lý khối lượng kết hợp biên bản nghiệm thu sẽ giúp Nhà thầu bảo vệ với Tư vấn giám sát và hoàn thiện bảng khối lượng hoàn thành đưa sang làm thanh toán khối lượng. Đồng thời với đó là lưu trữ hồ sơ phục vụ làm Quyết toán và Kiểm toán sau này.

Phần mềm Quản lý chất lượng GXD 4.0: Hỗ trợ làm biên bản nghiệm thu chất lượng và nghiệm thu khối lượng. Các bạn có thể xem các video về phần mềm ở đây: http://youtube.com/hosochatluong