Các bước thực hiện kiểm toán quyết toán công trình XDCB hoàn thành

nguyentheanh

Administrator
Thành viên BQT
#1
Các bước thực hiện kiểm toán quyết toán công trình XDCB hoàn thành

Các mới bắt đầu tham gia công việc kiểm toán và bạn chưa biết phải làm gì? Vậy bạn hãy đọc bài này hình dung và đặt mình vào tham gia cuộc kiểm toán quyết toán công trình XDCT hoàn thành.

Không thể đốt cháy giai đoạn, cuộc kiểm toán quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành cần tuân thủ trình tự sau:

+ Trao đổi, đàm phán với khách hàng về những nội dung có liên quan khi kiểm toán
+ Thương thảo, ký hợp đồng kiểm toán
+ Chuẩn bị kiểm toán
+ Thực hiện kiểm toán
+ Lập báo cáo kiểm toán
+ Trao đổi thông tin, thống nhất số liệu với Chủ đầu tư và Nhà thầu.

Trong đó:

a) Bước chuẩn bị

· Gặp gỡ Chủ đầu tư
· Xác định mục tiêu, phạm vi, phương thức tiến hành
· Thu thập thông tin chung về công trình
· Thảo luận sơ bộ với Chủ đầu tư
· Soát xét sơ bộ Báo cáo quyết toán công trình
· Lập kế hoạch kiểm toán chung
· Phân công nhiệm vụ trong nhóm kiểm toán
· Xây dựng chương trình kiểm toán
· Thông qua kế hoạch kiểm toán và giới thiệu nhóm kiểm toán với Chủ đầu tư
· Thu thập thông tin và soát xét hoạt động
· Thu thập tất cả các hồ sơ tài liệu cần thiết cho cuộc kiểm toán
· Thu thập thông tin thực tế tại văn phòng của Chủ đầu tư
· Soát xét Hồ sơ dự án

b) Thực hiện kiểm toán

· Soát xét tài liệu, hợp đồng, các văn bản liên quan trình tự thủ tục đầu tư công trình
· Soát xét các thủ tục đấu thầu xây lắp, mua sắm thiết bị
· Kiểm tra tính hợp lý hợp lệ của các chi phí xây lắp, thiết bị, chi phí khác.
· Kiểm tra mẫu tại hiện trường (trường hợp đặc biệt)
· Kiểm tra tổng thể báo cáo quyết toán công trình hoàn thành
· Làm việc với các nhà thầu và các bên có liên quan để thu thập và củng cố căn cứ.

c) Lập Báo cáo kiểm toán

· Tổng hợp các kết quả kiểm toán
· Xử lý các phát hiện trong quá trình kiểm toán
· Dự thảo Báo cáo kiểm toán
· Gửi Báo cáo kiểm toán cho Chủ đầu tư
· Trao đổi với Chủ đầu tư và các bên có liên quan về số liệu kiểm toán
· Hoàn thiện Báo cáo kiểm toán và phát hành chính thức

d) Tư vấn hoàn thiện hồ sơ quyết toán công trình

Thông qua việc tìm hiểu, phân tích đơn vị kiểm toán sẽ tư vấn cho Chủ đầu tư các nội dung như:
· Tuân thủ các quy định của pháp luật đầu tư xây dựng hiện hành Việt Nam
· Xử lý những vướng mắc và tồn đọng liên quan đến việc quyết toán công trình
· Lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư theo hướng dẫn của Bộ Tài chính
· Tư vấn và cùng Chủ đầu tư bảo vệ Báo cáo quyết toán các công trình hoàn thành trước Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quyết toán của Nhà nước

Công việc kiểm toán Báo cáo quyết toán công trình hoàn thành sẽ được tiến hành ngay sau khi bổ nhiệm được đơn vị kiểm toán và kiểm toán viên hoặc sau khi Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ tài liệu và yêu cầu thực hiện.