5 tình huống điều chỉnh giá thường gặp trong khi làm thanh quyết toán công trình

nguyentheanh

Administrator
Thành viên BQT
#1
5 tình huống điều chỉnh giá thường gặp trong khi làm thanh quyết toán công trình

Với loại Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, Quyết toán GXD đặt ra 5 lựa chọn thuật toán sau:

1. Bù chênh lệch trực tiếp từ giá vật tư thời điểm: Tức là chỉ bù nguyên chênh lệch Vật liệu, NC, MTC (không cho bù kèm chi phí đuôi) bằng phương pháp bù trực tiếp;
2. Dùng chỉ số giá: Bù chênh lệch Vật liệu, Nhân công, Máy thi công (không cho bù kèm chi phí đuôi) bằng cách dùng chỉ số giá VL, chỉ số giá NC, chỉ số giá Máy thi công để điều chỉnh
3. Sử dụng chỉ số giá để điều chỉnh giá từng công tác
4. Sử dụng chỉ số giá để điều chỉnh tổng giá trị thực hiện giai đoạn: Tức là điều chỉnh 1 hệ số chung cho giá trị tất cả công việc trong giai đoạn đó luôn
5. Xác định đơn giá trực tiếp để thanh toán: Tức là tại thời điểm điều chỉnh giá, ta thực hiện chiết tính đơn giá thanh toán và được bù cả chi phí trực tiếp và các chi phí "đuôi" luôn

Đây là 5 tình huống thường gặp trong thực, phần mềm Quyết toán GXD được lập trình để có thể tính toán được cả 5 tình huống này giúp anh em đồng nghiệp làm nhàn và hiệu quả. Với các tình huống "lắt léo" hơn, các bạn sử dụng các tính năng của Excel để tính toán, phần mềm Quyết toán GXD là Excel, nên bạn có thể huy động mọi công cụ của Excel.

Các bạn liên hệ công ty CP Giá Xây Dựng (Ms Thu An 0974 889 500) để sở hữu phần mềm Quyết toán GXD làm cho nhàn hoặc đặt mua tại đây http://phanmem.giaxaydung.vn