Kết quả tìm kiếm

 1. Hương Trà_ktxd

  Hỏi về tính thuế của các chi phí?

  Thông thường các khi tính thuế của các loại chi phí là 10%. Nhưng cho mình hỏi là đối với Chi phí Đánh giá tác động môi trường có sự khác biệt.ko ạ, và nếu khác thì thuế tính như thế nào?
 2. Hương Trà_ktxd

  Quy định bắt buộc về Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo TT09

  Chào bạn, mình hiện đang làm cho 1 Công ty kiểm toán, bạn có thể nói cụ thể hơn vấn đề bạn quan tâm được ko?
 3. Hương Trà_ktxd

  Chiều dài cọc lấy theo như nào thì hợp lý?

  Chiều dài cọc lấy theo như nào thì hợp lý?
 4. Hương Trà_ktxd

  Quy định bắt buộc về Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo TT09

  "Mặt khác, phí kiểm toán không bao giờ được như vậy nghĩa là chi phí tăng lên 2,5 lần không áp dụng với các dự án này mà có khi còn giảm xuống nghiêm trọng để trúng thầu". Em đồng ý với quan điểm trên của thầy Thế Anh về việc theo TT09 phí kiểm toán có thể tăng lên 2,5l nhưng thực tế khi đấu...
 5. Hương Trà_ktxd

  TT 19/2011 BTC quy định về quyết toán dự án hoàn thành.

  Hiện tại TT 09/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016 và có hiệu lực ngày 05/3/2016 quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước