Kết quả tìm kiếm

 1. Phan Việt Hiếu

  Bằng chứng kiểm toán

  Bằng chứng kiểm toán trong hoạt động kiểm toán BCQTDAHT
 2. Phan Việt Hiếu

  Công ty Giá Xây Dựng và Công ty Kiểm toán ASCO phối hợp đào tạo Kiểm toán viên xây dựng

  Ủng hộ!!! Kiểm toán xd và giảng dạy là 2 niềm đam mê có thể nói là rất lớn đối với em thời điểm này.
 3. Phan Việt Hiếu

  Việc lập Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành

  Theo Chuẩn mực 1000/2015: Đoạn 52 (Ý kiến kiểm toán): “Kiểm toán viên phải đưa ra ý kiến kiểm toán, xét trên các khía cạnh trọng yếu, liệu quá trình thực hiện dự án có tuân thủ các quy định về quản lý đầu tư, báo cáo quyết toán dự án hoàn thành có phản ánh trung thực và hợp lý tình hình quyết...
 4. Phan Việt Hiếu

  Nội dung kiểm toán liên quan đến việc chấp hành của chủ đầu tư

  Kính gửi các anh, chị, bạn bè đồng nghiệp, mình có một vấn đề nhỏ xin ý kiến, ý nghĩa của hai từ “xem xét” và “kiểm tra”, cụ thể hơn là trong nghiệp vụ KiTXD: Theo Chuẩn mực 1000/2015 thì: Đoạn 39 có nêu “Kiểm tra việc chấp hành của Chủ đầu tư đối với ý kiến kết luận của các cơ quan Thanh tra...
 5. Phan Việt Hiếu

  Trình bày BCKT theo CM1000/2015?

  Trình bày BCKT theo CM1000/2015, CM viết đoạn: 51. Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành được kiểm toán do đơn vị được kiểm toán lập phải được đính kèm với báo cáo kiểm toán độc lập. 60. "...Giữa các trang của báo cáo kiểm toán và báo cáo quyết toán dự án hoàn thành đã được kiểm toán phải đóng...
 6. Phan Việt Hiếu

  HSDT không có kiến nghị khối lượng do HSMT tính thiếu, hợp đồng đơn giá cố định, có được thanh toán?

  1. Câu này là câu trong HSMT gói thầu trọn gói, tư vấn lập HSMT không thay đổi cho phù hợp. Nhà thầu nộp HSMT theo HSDT mặc nhiên đồng ý và hiểu. 2. Trúng thầu và ký hợp đồng vói điều khoản quyết toán (chắc là khác yêu cầu trên của HSMT) thường giống quy định ví dụ như điều 35, NĐ48 nêu trên...
 7. Phan Việt Hiếu

  Quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước: Nhiều cải tiến sát thực tế hơn

  Trong năm 2015, các Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chi phí đầu tư xây dựng, hợp đồng xây dựng đã được thay thế bởi các Nghị định mới có nhiều điểm đổi mới so với trước đây. Do vậy, một thông tư mới thay thế Thông tư số 19/2011/TT- BTC (TT19) của Bộ Tài chính quy định về...